Materiał Wirbalit TZM jest mikrostopem molibdenu z dodatkiem węgliku tytanu, cyrkonu (0,4-0,55% Ti, 0,06-0,12% Zr, 0,01-0,03% C). Dzięki zastosowaniu roztworu stałego i węglika wzmacniającego, materiał Wirbalit TZM cechuje się podwyższoną wytrzymałością na wysoką temperaturę do 1400 ° C i wyższą temperaturą rekrystalizacji w porównaniu do czystego molibdenu.

Wirbalit TZM znajduje zastosowanie jako:

  • Komponenty do urządzeń do obróbki cieplnej,
  • Wsporniki, uchwyty, nośniki,
  • Dysze gorących kanałów, formy odlewniczych,
  • Matryce kuźnicze, elektrod zgrzewalnicze i inne .

Skład chemiczny

Pierwiastek

Zawartość [%]

Ti 0,4 – 0,55
Zr 0,06 – 0,12
C 0,00 – 0,03
Mo reszta

Właściwości fizyczne i mechaniczne

Temperatura topnienia 2623 °C
Gęstość 10.22 g/cm3
Przewodność cieplna

(20 ⁰C)

130 W/(m∙K)
Przewodność elektryczna właściwa 26 % (IACS)
Moduł sprężystości podłużnej (20 .. 800 ⁰C) 300 GPa
Wytrzymałość na rozciąganie Rm 800 – 100 MPa
Twardość HV 200 – 250
Wydłużenie 6 – 10 %