Materiał Wirbalit HF (CuCr1Zr) to wysokowytrzymały, utwardzony materiał na elektrody do procesu zgrzewania punktowego, w szczególności do procesu o długim cyklu trwania oraz do zgrzewania liniowego. Nadaje się do zgrzewania wszystkich stali – w tym stopowych i nierdzewnych – oraz do blach powlekanych i ocynkowanych.

Materiał Wirbalit N (CuCr1Zr) to utwardzony materiał na elektrody do zgrzewania punktowego, garbowego i doczołowego. Szczególnie nadaje się do zgrzewania stali węglowych, blach ocynkowanych, mosiądzu, brązu i niklu. Może być również stosowany w ograniczonym zakresie do zgrzewania stopów aluminiowych.

Materiał Wirbalit G (CuCrZr) to utwardzony materiał elektrodowy o wysokiej wytrzymałości do gięcia.

Materiał Wirbalit HF / N / G (CuCr1Zr) to odpowiednik innych nazw handlowych takich jak miedź MHY, Crm16, Hovadur CCZ, Ampcoloy 972, Elmedur X.

Zastosowanie:

  • Pierścienie końcowe wirnika, szyny wzbudnicy,
  • Elektrody krążkowe, elektrody do zgrzewania punktowego
  • Piasty elektrod, szczęki do systemów zgrzewania doczołowego
  • Części w układach akceleracyjnych, które są poddawane dużym obciążeniom elektrycznym i termicznym
  • Formy wlewkowe do żeliwa szarego i staliwa
  • Koła odlewane i formy do odlewania ciągłego

Oznaczenia miedzi wg różnych norm

Norma

Oznaczenie

EN CW106C
ISO CuCr1Zr
DIN CuCr1Zr
W. nr 2.1293
PN MHY
JIS
UNS C 18150 / C 18200 / C 18400

Skład chemiczny

Wirbalit HF

Wirbalit N

Wirbalit G

Cr 0.65 Cr 0.65 Cr 0.65
Zr 0.08 Zr 0.08 Zr 0.12
Cu reszta Cu reszta Cu reszta
pozostałe składniki max 0.2 pozostałe składniki max 0.2 pozostałe składniki max 0.2

Właściwości fizyczne i mechaniczne

Gęstość przy 20 ⁰C 8.9 g/cm3
Temperatura topnienia 1075 ⁰C
Współczynnik rozszerzalności cieplnej 20 .. 300 ⁰C 18.0 10-6/K
Moduł sprężystości 120 kN/mm2
Przewodność cieplna przy 20 ⁰C 330 W/(m∙K)
Temperatura mięknienia 475 ⁰C
Przewodność elektryczna właściwa 44 .. 46 MS/m
76 .. 80 % (IACS)
Twardość HB 2,5/62,5 135 .. 185
Twardość HV30 135 .. 190
Twardość HRB 130 .. 185
Wytrzymałość na rozciąganie Rm 420 .. 540 MPa
Wydłużenie A 10 .. 18 %

Popularnym nazewnictwem stosowanym dla tego rodzaju stopu miedzi jest: miedź MHY, miedź utwardzana, miedź chromowo-cyrkonowa, miedź elektrodowa, miedź zgrzewalnicza, miedź CRM16, miedź Elmedur X, miedź Hovadur CCZ.