Materiał Wirbalit D (CuNi2,5SiCr) jest bez-berylowym, wysokowytrzymałym, utwardzanym materiałem na elektrody o zwiększonej temperaturze mięknienia i wysokiej przewodności elektrycznej. Częściowo służy jako alternatywa dla materiału Wirbalit B (CuCo2Be). Nadaje się do elementów przewodzących prąd w procesie zgrzewania rezystancyjnego, zgrzewania garbowego i zgrzewania doczołowego. Zastosowanie znajduje również jako materiał na tłoki do odlewania ciśnieniowego aluminium.

Materiał Wirbalit D (CuNi2,5SiCr) to odpowiednik innych nazw handlowych takich jak Hovadur CNCS, Ampcoloy 940, Elmedur NCS.

Oznaczenia miedzi wg różnych norm

Norma

Oznaczenie

EN CW111C
ISO CuNi2,5SiCr
DIN CuNi2,5SiCr
W. nr 2.0855
PN
JIS
UNS C 18000

Skład chemiczny

Pierwiastek

Zawartość [%]

Ni 2.5
Si 0.65
Cr 0.3
Cu reszta
pozostałe składniki max 0.3

Właściwości fizyczne i mechaniczne

Gęstość przy 20 ⁰C 8.9 g/cm3
Temperatura topnienia 1060 ⁰C
Współczynnik rozszerzalności cieplnej 20 .. 300 ⁰C 18.0 10-6/K
Moduł sprężystości 140 kN/mm2
Przewodność cieplna przy 20 ⁰C 220 W/(m∙K)
Temperatura mięknienia 475 ⁰C
Przewodność elektryczna właściwa ≥ 26 MS/m
≥ 45 % (IACS)
Twardość HB 2,5/62,5 ≥ 185
Twardość HV30 ≥ 195
Twardość HRB ≥ 90
Wytrzymałość na rozciąganie Rm ≥ 660 MPa
Wydłużenie A ≥ 10 %

Popularnym nazewnictwem stosowanym dla tego rodzaju stopu miedzi jest: miedź krzemowa, brąz krzemowy, miedź Elmedur NCS, miedź Hovadur CNCS.