Materiał Wirbalit B (CuCoNiBe) jest utwardzanym termicznie stopem miedzi.Charakteryzuje się on połączeniem wysokiej twardości i wysokiej odporności cieplnej w połączeniu z dobrą przewodnością elektryczną i cieplną. Dzięki zastąpieniu części kobaltu (w porównaniu do CuCo2Be) niklem, poprawione zostały właściwości technologiczne. Materiał ten znajduje zastosowanie jako uchwyty, obsady i elektrody do zgrzewania punktowego, liniowego i garbowego materiałów o większej twardości i wyższej rezystancji elektrycznej.

Materiał Wirbalit B (CuCoNiBe) to odpowiednik innych nazw handlowych takich jak CuCoBe, CuCo2Be, CB4, Hovadur CCNB, Hovadur CNB spez, Ampcoloy 88, Ampcoloy 89, Ampcoloy 91, Ampcoloy 95, Elmedur HA

Oznaczenia miedzi wg różnych norm

Norma Oznaczenie
EN CW103C
ISO CuCoNiBe
DIN CuCoNiBe
W. nr brak, porównywalny z 2.1285
PN
JIS
UNS brak, porównywalny z C17500

Skład chemiczny

Pierwiastek Zawartość [%]
Co 0.8 – 1.3
Be 0.4 – 0.7
Ni 0.8 – 1.3
Cu reszta
Fe max 0.2
pozostałe składniki max 0.5

Właściwości fizyczne i mechaniczne

Gęstość przy 20 ⁰C 8.85 g/cm3
Temperatura topnienia 1030 ⁰C
Współczynnik rozszerzalności cieplnej 20 .. 300 ⁰C 17.2 10-6/K
Moduł sprężystości 135 kN/mm2
Przewodność cieplna przy 20 ⁰C 230-250 W/(m∙K)
Temperatura mięknienia 480 ⁰C
Przewodność elektryczna właściwa ≥ 25 MS/m
≥ 43 % (IACS)
Twardość HB 2,5/62,5 ≥ 230
Wytrzymałość na rozciąganie Rm ≥ 730 MPa
Wydłużenie A ≥ 8 %