Podczas pracy z wysokimi prądami zgrzewania, pobór energii z sieci za pomocą transformatorów jednofazowych jest problematyczny ze względu na powstające w związku z tym nierównomierne obciążenie sieci zasilającej.

Rozwiązaniem może być zastosowanie odpowiedniego zasobnika energii, który w przerwach między dwoma zgrzeinami zostaje naładowany za pomocą urządzenia ładującego.

W tej metodzie zgrzewania energia elektryczna jest przechowywana w bateriach kondensatorów, które są następnie gwałtownie rozładowywane przez specjalny transformator.

W ten sposób generowany jest impuls prądowy, który inicjuje proces zgrzewania. Charakterystyczne tu są impulsy o wysokim natężeniu prądu, lecz o krótkim czasie trwania.

Ta metoda jest najczęściej stosowana przy zgrzewaniu garbowym.

Zalety zgrzewania kondensatorowego:

  • Niskie obciążenie sieci,
  • Możliwość łączenia materiałów o słabej zgrzewalności,
  • Bardzo krótkie czasy procesu,
  • Wysoka żywotność elektrody,
  • Bardzo małe obszary wpływu ciepła,
  • Zazwyczaj brak konieczności chłodzenia wodą

Do tego procesu wymagane są specjalne transformatory impulsowe.

Transformator pełni nie tylko funkcję przenoszenia energii, ale wraz z kondensatorem ładowania tworzy także obwód rezonansowy.

Elementy tego obwodu rezonansowego są decydującymi parametrami procesu, ponieważ określają rodzaj oscylacji oraz wysokość i kształt wynikowego impulsu prądowego.

Firma EXPERT Transformatorenbau GmbH od wielu lat zajmuje się projektowaniem i produkcją tych specjalistycznych transformatorów.

Dzięki naszym własnym programom symulacyjnym możemy optymalnie obliczyć i zaprojektować transformatory tego rodzaju.