Mostki prądowe listkowe służą do realizacji dwu wymiarowego ruchu wewnątrz urządzeń zgrzewalniczych. Standardowym materiałem listków jest Cu-ETP o grubości 0,10 mm. Za pomocą specjalnego procesu prasowania i nitowania uzyskiwane są, pod wpływem docisku, optymalne przyłącza końcówek mostków. Powierzchnie styku są dodatkowo wyposażone w miedziane blachy pod kątem prawidłowego zamocowania w urządzeniu. Przeznaczony do produkcji materiał miedziany musi zapewniać trwałość oraz funkcjonalność podczas działania. Tylko mostki o prawidłowym wymiarze i odpowiednim budulcu osiągają optymalną żywotność. W naszej ofercie znajdują się również mostki o zgrzewanych przyłączach. Dzięki temu zapewniona zostaje odpowiednia elastyczność.

Oferujemy również wykonanie mostków w wersji listków posrebrzanych lub formie blach stalowych z obu stron, a także mostki prądowe z plecionki drutu miedzianego. Istnieje także możliwość wykonania mostków o różnych kształcie, sposobie chłodzenia wodą lub powietrzem oraz o większej grubości taśmy miedzianej tj. 0,15 mm i 0,20 mm.

W naszej ofercie znajduje się szeroka gama przewodów prądowych chłodzonych powietrzem. Dostarczamy je w wersji z dziurkowaną bądź nie dziurkowaną osłoną o specjalnie dopasowanych dla przemysłu wymiarach przekroju poprzecznego, rodzaju złącza oraz długości.

Ponadto oferujemy szeroką gamę przewodów prądowych chłodzonych wodą. Dostarczamy je w wersji jedno bądź dwu żyłowej o specjalnie dopasowanych dla przemysłu wymiarach: przekrój poprzeczny, długości oraz rodzaju złącza.