Molibden Wirbalit M 100 (Mo) jest metalem o dużej wytrzymałości na rozciąganie, twardym i srebrzystym. Nazwa Molibden pochodzi od greckiego słowa Molybos co oznacza ołów, ze względu na często mylenie jasności molibdenu (disiarczek Mo) z jasnością ołowiu lub grafitu. Otrzymywany jest głównie z molibdenitu (siarczek molibdenu). Największe zasoby naturalne znajdują się w USA, Chile, Chinach i Kanadzie. Około 80% produkcji molibdenu jest wykorzystywane jako dodatki stali i stopów odlewanych, resztę do chemikaliów i metali lub stopów molibdenu.

Molibden Wirbalit M 100 znajduje zastosowanie jako:

  • Elementy grzejne o wysokiej temperaturze,
  • Osłony, żarniki, napędy rakietowe, osłony radiacyjne,
  • Anody rentgenowskie, elektrody zgrzewalnicze,
  • Powłoki do ochrony przed zużyciem, elementy w produkcji szkła.

Istotne cechy materiału Wirbalit M 100:

  • Wysoka temperatura topnienia, niskie ciśnienie pary,
  • Dobra rezystancja i stabilność mechaniczna w wysokich temperaturach,
  • Odporność na szok termiczny,
  • Niska rozszerzalność cieplna,
  • Możliwość stosowania w atmosferze redukującej lub w próżni,
  • Dobra odporność na korozję w ciekłych metalach i topieniu szkła.

Właściwości fizyczne i mechaniczne

Pierwiastek Mo (99.9%)
Liczba atomowa 42
Masa atomowa 95.94
Wartościowość 2, 3, 4, 5, 6
Temperatura topnienia 2623 °C
Temperatura wrzenia 4800 °C
Gęstość 10.28 g/cm3
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (20 .. 1000 ⁰C) 5.2∙10-6 .. 5.8∙10-6 K-1
Przewodność cieplna (20 .. 1000 ⁰C) 142 .. 105 W/(m∙K)
Przewodność elektryczna właściwa (20 .. 1500 ⁰C) 0.056∙x10-6 .. 0.452∙x10-6 Ω∙m
Moduł sprężystości podłużnej
(20 .. 800 ⁰C)
330 .. 280 GPa
Moduł sprężystości poprzecznej
(20 ⁰C)
138 GPa
Wytrzymałość na rozciąganie Rm 500 – 900 MPa
Twardość HV 200 – 400
Wydłużenie 5 – 20 %