Miedź wolframowa (WCu) jest materiałem kompozytowym o heterogenicznej strukturze. Zazwyczaj porowaty półwyrób wytwarza się przez prasowanie i spiekanie proszku wolframu. Pozostałe pory są uszczelniane przez zanurzenie w ciekłej miedzi (infiltracja). Ponadto wytwarzanie WCu można również przeprowadzić za pomocą spiekania w fazie ciekłej. W zależności od wielkości ziarna proszku wolframowego, a także parametrów prasowania i spiekania, można wybrać różne zawartości wolframu lub miedzi. Miedziowolfram Wirbalit KW80 (W80-Cu20) łączy wiele typowych cech pojedynczych pierwiastków wolframu i miedzi, na przykład twardość, czy też odporność na zużycie i wypalanie wolframu w połączeniu z dobrą przewodnością elektryczną i cieplną miedzi.

Miedź wolframowa Wirbalit KW80 znajduje zastosowanie jako:

 • Elektrody do elektrodrążenia EDM,
 • Radiatory,
 • Styki elektryczne,
 • Wyłączniki średniego i wysokiego napięcia (SF6),
 • Elektrody zgrzewalnicze (zgrzewanie oporowe)
 • Obciążniki równoważące

Miedziowolfram Wirbalit KW80 (W80-Cu20) jest stosowany jako materiał na elektrody do zgrzewania rezystancyjnego, w przypadku gdy inne typowe stopy miedzi (np. miedź chromowo-cyrkonowa Wirbalit HF (CuCr1Zr) i inne) nie zapewniają odpowiednich parametrów .

Istotne cechy materiału Wirbalit KW80:

 • Dobra skrawalność
 • Duża gęstość
 • Bardzo dobra stabilność wymiarowa
 • Niski współczynnik rozszerzalności
 • Wysoka jakość powierzchni
 • Wysoka odporność na zużycie
 • Wysoka przewodność cieplna
 • Wysoka odporność na wypalanie

Skład chemiczn

Pierwiastek

Zawartość [%]

W 80
Cu 20
pozostałe składniki max. 1

Właściwości fizyczne i mechaniczne

Gęstość 15 g/cm3
Współczynnik rozszerzalności cieplnej 8.8∙10-6 K-1
Przewodność cieplna 150 – 180 W/(m∙K)
Przewodność elektryczna właściwa 40 – 50 % (IACS)
Moduł sprężystości 230 – 250 GPa
Wytrzymałość na rozciąganie Rm 620 – 689  GPa
Twardość HRB 99 – 104
Twardość HV10 210-260
Wydłużenie 3 – 5 %