Średnioczęstotliwościowy inwertor ma zastosowanie w procesie zgrzewania w przypadku obróbki nie tylko prostych materiałów z blachy stalowej lecz także materiałów wysokostopowych, metali kolorowych oraz przy zadaniach zgrzewalniczych zawierających dwa różne rodzaje materiałów, czy też przy powierzchniach materiałowych pokrytych różnymi powłokami.

Ponadto jest wykorzystywany, gdy proces wymaga uzyskania optymalnej jakości zgrzewania, wysokiej wytrzymałości oraz powtarzalności wyników. W przypadku złożonych zadań system musi samodzielnie kompensować występujące zmienne zakłócenia, a zgrzeiny muszą być praktycznie niedostrzegalne.

Rozwiązania bazujące na średnioczęstotliwościowym inwertorze MFl-1 oraz MFI-10 firmy HIE zapewniają najwyższą jakość i niezawodność nawet w przypadku najbardziej ekstremalnych zastosowań procesu zgrzewania. Oferowane inwertory przez firmę HIE Schweiss-Systeme GmbH występują w wersji 1 kHz oraz 10 kHz. Mogą one współpracować ze sterownikami i panelami obsługi firmy HIE jak również z urządzeniami zewnętrznymi, jak sterowniki PLC.