Przedsiębiorstwo SVS Schweisstechnik GmbH oferuje już od kilkudziesięciu lat materiały na elektrody do elektrycznego zgrzewania oporowego oraz materiały do wyrobu wysokowytrzymałych elementów stosowanych w różnorodnych procesach przemysłowych, takich jak: części palnika spawalniczego, tłoki do odlewania ciśnieniowego itp.

Poprzez ścisłą współpracę z użytkownikami i innowacyjną strukturę firmy SVS Schweisstechnik GmbH, materiały dla techniki spawalniczej WIRBALIT® zostały wzniesione do dzisiejszego wysokiego poziomu i spełniają najdalej idące wymagania.

Przykładowe zadania stawiane materiałom na elektrody to:

 • umożliwienie doprowadzenia do zgrzewanych części odpowiednio wysokiego prądu – wysoka przewodność elektryczna i cieplna użytych materiałów,
 • uniknięcie spadku wydajności procesu zgrzewania poprzez minimalizację zamiany energii elektrycznej w ciepło – stosowanie materiałów o odpowiednio wysokiej przewodności elektrycznej,
 • zapewnienie podczas zgrzewania stałego kształtu powierzchni roboczej elektrody pomimo wywierania przez elektrodę określonej siły docisku – wysoka wytrzymałość (trwałość) i wysoka twardość w normalnej i podwyższonej temperaturze (wytrzymałość cieplna),
 • zachowanie wymaganych właściwości fizycznych w wysokich temperaturach występujących przy zgrzewaniu – wysoka odporność na odpuszczanie (wysoki punkt mięknienia).
Oferowane przez nas stopy miedzi Wirbalit charakteryzują się lepszymi parametrami mechanicznymi i elektrycznymi w porównaniu do podobnych stopów tego typu występujących na rynku.
 • Wirbalit HF (CuCr1Zr) – odpowiednik MHY, Crm16, Hovadur CCZ, Ampcoloy 972, Elmedur X
 • Wirbalit B (CuCo2Be) – odpowiednik CuCoBe, CB4, Hovadur CCNB, Hovadur CNB spez, Ampcoloy 88, Ampcoloy 89, Ampcoloy 91, Ampcoloy 95, Elmedur HA
 • Wirbalit D (CuNi2,5SiCr) – odpowiednik Hovadur CNCS, Ampcoloy 940, Elmedur NCS
 • Wirbalit CuB2 (CuBe2) – odpowiednik Hovadur CB2, Ampcoloy 83, Elmedur B2
 • Wirbalit KW80 (WCu) – miedziofolram o składzie 80% wolframu oraz 20% miedzi
 • Wirbalit W (W) – czysty wolfram
 • Wirbalit M 100 (Mo) – molibden